Start  ·   Sitemap  ·   Udskriv  ·   Kontakt os
 

Velkommen til Læsø Erhvervs- & Iværksætter Centrum

Erik Boye Larsen åbnede Læsø Erhvervs- & Iværksætter Centrum ApS i 2003 som et kontorhus med tilbud om alle faciliteter og inventar til brug for iværksættere på Læsø, som derved kunne leje et fuldt ud installeret kontor med alt uden at skulle investere selv. På det aktuelle tidspunkt var der brug for et sådant tilbud til iværksættere på Læsø, og med mere end 40 års erhvervs-, ledelses-, samt salgs- og marketingserfaring inden for trælastbranchen måtte det blive en sådan virksomhedsform, Iværksætter Centrum lagde ud med sideløbende med Erik’s indkøring af egne projektideer.

I de følgende år blev der hurtigt sat bestemte rammer om og for de aktiviteter, Læsø Erhvervs- & Iværksætter Centrum kunne rumme og håndtere lokalt, så stedet blev snart rammen om en netcafe med kopi- og printservice, et lille marketingsfirma med tilknyttede callcenteraktiviteter, et IT/web konsulentfirma. Stedet som helhed beviste derved, at der var et lokalt behov for et sådant udfoldelsesforum til iværksættere, og gennem lejeindtægter hvilede centeret i sig selv uden offentlige tilskud af nogen som helst art.

Erik Boye selv gav sig på opfordring i kast med at udgive en lokal kommunal vejviser og telefonbog – nemlig Læsø Håndbogen, som er udkommet hvert år siden 2004. Denne del af virksomheden, som iøvrigt nu er flyttet til Sæby i Nordjylland, hedder LæsøGrafikproduktion, som tillige udgiver forskellige turist- og erhvervs-brochureprodukter, som med årene har afstedkommet, at LæsøGrafikproduktion håndterer og leverer alle former for tryksager til virksomheder såvel grafisk som trykteknisk. En af grundene til denne udvikling af virksomhedsservice tror Erik selv er en afledt effekt af den erfaring, som mere end 40 års marketingserfaring med salg har givet, og som nu i stort omfang videregives til kunderne i forbindelse med disses ønsker til grafik og tryksager, som tillige skaber de resultater, som kunderne målrettet er gået efter i hver enkelt sag, alt efter budskabet og sagens karakter.

I foråret 2006 skabte den danske regering mulighed for, at kommuner, plejehjem og andre institutioner kunne reklamere for erhvervsvirksomheder på sine busser, hjemmeplejebiler og bygninger og derved skabe indtægt til drift og vedligeholdelse af samme. Denne nye lov skabte grundlaget for at udvide aktiviteterne til salg af reklamer på institutionsbusser og hjemmeplejebiler i et sådant omfang, at der nu også kom gang i salg af skilte udskåret i folier eller monteret på alle former for plader, som i dag anvendes til disse formål. Dette blev til KonsulentTeam, som i dag håndterer alt lige fra salg til montering og tillige logistikopfølgning af aftalerne for mange kommuner og institutioner i Danmark. Som følge af det brede omfang i sådanne aftaler med kommunerne er der udviklet håndteringsdokumenter til styring af alle de aftaler, der er indgået med erhvervsvirksomheder, der har syntes, at det var en god måde at få lokal reklame på – nemlig på en ”kørende reklamesøjle”. Alt dette tillige med, at Erik selv har fået stor erfaring med at fremstille skilte af enhver art, og til alle tænkelige formål. Det har været fantastisk at opleve, hvordan tingene griber ind i hinanden og tillige se, at der på denne måde tilflyder kompetencer til en på mere end det område, der blev taget udgangspunkt i.

Denne webside fyldt med værktøjer, der er udviklet på en måde, som du selv kan anvende til fremstilling af skilte, du selv har designet, er selvfølgelig også en del af den store udvikling, skiltefremstilling har gennemgået de senere år parallelt med den IT tekniske udvikling! Hurra for det!

KonsulentTeam tilbyder også kontorservicehjælp til mindre virksomheder, der måtte have behov for hjælp til den almindelige daglige bogføring, fakturering, renskrivning af tilbud, opbygning af arkiver og opfølgningsmønstre, eller ligefrem udvikling af logistiksystemer eller opbygning af formularer, som gør virksomhedens arbejdsprocesser nemmere at håndtere. Jeg har i hvert fald opdaget, at når man med næsten 50 års erhvervserfaring som mentor med åben pande møder de udfordringer, virksomheder i dag hele tiden tumler med, er det en mangfoldighed af behov, der er brug for at få hjælp til, og som jeg derfor selvfølgelig gerne vil være med til at løse for kunder, som har lyst til en snak om disse behov.

Læsø Erhvervs- & Iværksætter Centrum - Læsø GrafikProduktion - og KonsulentTeam har derfor – som heldigvis også mange andre virksomheder – det gode gamle motto, nemlig at ingen opgave er for stor, og heller ingen opgave er for lille.

Med venlig hilsen

Erik Boye Larsen